خريد بک لينک
گيفت کارت
دانلود اهنگ
رزرو آنلاين هتل خارجي
خواص مواد غذایی
رزرو آنلاين هتل خارجي
دانلود فيلم با لينک مستقيم
ثبت شرکت در عمان
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
ایران پرو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه راهکارهاي خاص جهت حل مسئله زمان بندي انباشتهاقتصادي درشرايط فازي با رويکرد GA word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه راهکارهاي خاص جهت حل مسئله زمان بندي انباشتهاقتصادي درشرايط فازي با رويکرد GA word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه راهکارهاي خاص جهت حل مسئله زمان بندي انباشتهاقتصادي درشرايط فازي با رويکرد GA word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه راهکارهاي خاص جهت حل مسئله زمان بندي انباشتهاقتصادي درشرايط فازي با رويکرد GA word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – استادیار دانشگاه یزد
مهدی همتی – دنشجویکارشناسی ارشد مهندسیصنایع
عظیمه کوهی فایق دهکردی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله مساله برنامه ریزی زمان بندی انباشته اقتصادی ELSP درشرایطی که زمان و هزینه آماده سازی فازی هستند مورد بررسی واقع شده است با توجه به اینکه حل مدل زمان بندی انباشته اقتصادی امکان پذیر نمی باشد لذا راهکارهای خاص مورد توجه قرارگرفته است با ارایهمحدودیت های فضای جستجو را کاهش داده تا امکان رسیدنبه جواب بهینه افزایش پیدا کنددرحلمدل به کمک GA برای تابع هدف جریمه درنظر گرفته شد تاچنانچه جواب امکان پذیرنبوده مقدار تابع هدف افزایش یابد و بدین ترتیب احتمال رسیدن به جوابهای امکان ناپذیر کاهش می یابد برای جوابهای امکان ناپذیر شرایطی ایجاد گردید تاخود را بازسازی نموده درجه امکان ناپذیری آنها کاهش یابد برای شرایبط دنیای واقعی کهدرآن زمان و هزینه راه اندازی قطعی نیستند از مدلی برای فازی کردن ضرائب تابع هدف و محدودیت ها استفاده گردید که پیش از این درELSP مورد استفاده قرارنگرفته بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه منبع مغذي وکيفيت مواد غذايي توليد شده به دو شيوه ارگانيکي وسنتي word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه منبع مغذي وکيفيت مواد غذايي توليد شده به دو شيوه ارگانيکي وسنتي word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه منبع مغذي وکيفيت مواد غذايي توليد شده به دو شيوه ارگانيکي وسنتي word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه منبع مغذي وکيفيت مواد غذايي توليد شده به دو شيوه ارگانيکي وسنتي word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

فائزه شریفی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی
فریده طباطبایی – عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی

چکیده:

امروزه گسترش استفاده از موادغذایی ارگانیک بهطور چشمگیری درمیان کشورهای مختلف قابل مشهود می باشد مطالعات مربوط به غذای ارگانیک به سه دسته کلی ارزش غذایی بافت امنیت تقسیم می شود اما تاکنون مطالعه جامع مبنی برغذای حاصل از کشاورزی ارگانیک تا چه میزان از لحاظ مواد مغذی و غیرمغذی با غذای سنتی متفاوت می باشد دردسترس نمی باشد دراینم قاله نمونه ای از آلوی که بهروش سنتی و ارگانیک پرورش سافته است را از لحاظ مواد مغذی مورد بررسی قرار میدهد و مشاهده می شود که میزان مواد مغذی در محصولات ارگانیک بیش تر از محصولات غیرارگانیک می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 2


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه خصوصيات ريخت شناختي ژنوتيپ هاي مختلف گياه خرفهي( جمع آوريشده از نقاط مختلف کشور) کشت شده در منطقه کرج word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه خصوصيات ريخت شناختي ژنوتيپ هاي مختلف گياه خرفهي( جمع آوريشده از نقاط مختلف کشور) کشت شده در منطقه کرج word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه خصوصيات ريخت شناختي ژنوتيپ هاي مختلف گياه خرفهي( جمع آوريشده از نقاط مختلف کشور) کشت شده در منطقه کرج word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه خصوصيات ريخت شناختي ژنوتيپ هاي مختلف گياه خرفهي( جمع آوريشده از نقاط مختلف کشور) کشت شده در منطقه کرج word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
فهمیه لکناهور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها، دانشگاه تهران
وحیده ناظری – دانشیار،گروه علوم باغبانی وگیاهپزشکی، دانشگاه تهران
محمدرضا حسندخت – دانشیار،گروه علوم باغبانی وگیاهپزشکی، دانشگاه تهران
فاطمه غازیانی – استادیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:
خرفه با نام علمی( Portulacaoleracea L.) گیاهی متعلق بهتیره Potulacaceae با بیش از 120 گونه گیاه علفی با بوته های گوشتی است. این گیاهی که منبع عالی برای آنتی اکسیدانها مانند ویتامینهای C,A,E بتاکاروتن میباشدوتوانایی خنثی کردن رادیکالهای آزادرا دارا بوده وقابلیت جلوگیری از بیماریهای عفونی، قلبی -عروقیوسرطانرادارا میباشد.در اردیبهشت ماه سال 1392 بذور ژنوتیپهای مختلف خرفه از هشت منطقه ایران جمع آوری و در مرکز تحقیقات گروه باغبانی دانشگاه تهران بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی، در 3 تکرار و به صورت جوی و پشته کشت و برخی صفات ریخت شناختی آنها اندازه گیری شد. آنالیز داده ها با نرم افزار SAS انجام شد.نتایج مقایسه میانگین صفات کمی اندازه گیری شده نشان داد که جمعیتهای منطقه اراک نسبت به سایر جمعیت ها دارای بیشترین میانگین قطر ساقه اصلی وبیشترین وزن بوته بود.تجزیه واریانس صفاتنشان داد که در بین ژنوتیپهای کشت شده تفاوت معنی داری از نظر صفات مورد بررسی مشاهده نشد، بااین وجود این پژوهش میتواند مقدمهای برای کارهای اصلاحی آتی باشد. بنابراین تحقیقات دیگری نیز لازم است، تا سایر ژنوتیپهای این گیاه از سایر مناطق کشور نیز مورد بررسی قرار گیرند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه الگويي پايه اي براي مديريت بحران شهري word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه الگويي پايه اي براي مديريت بحران شهري word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه الگويي پايه اي براي مديريت بحران شهري word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه الگويي پايه اي براي مديريت بحران شهري word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
داود داروغه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه مهندسی عمران-کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، شوشتر، ایران
مهدی مهدوی عادلی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه مهندسی عمران -کارشناسی ارشد مهندسی ومدیریت ساخت، شوشتر، ایران

چکیده:
اختلال جدی در کارکرد یک جامعه خسارت‏های گسترده‏ای را سبب می شود. پراکنش شهرها در نقاط آسیبپذیر، عدم رعایت ضوابط، بافت و ابنیه کم دوام و جریان های سیلابی از معضلاتی است که دامنه بحران را می افزاید. به موازات پیش گیری های اولیه، تدوین اصول مدیریت بحران شهری و طرح تفصیلی پیش گیری حائز اهمیت است. کشف تشابه های کلیدی بحران ها جهت کاهش اثرات ضروری و برنامه ریزی بحران، بر سرعت اقدامات می افزاید. جهت کاهش آسیب های ناشی از بحران ایمنی شهر باید یک هدف اساسی در تمامی سطوح برنامه ریزی کالبدی و سطح میانی آن یعنی شهرسازی باشد. آمادگی تابع مکان جغرافیای طبیعی و مشخصات کالبدی شهر است. نقش برنامه ریزی شهری در مدیریت بحران دارای پنج مرحله شامل لحظه های وقوع، گریز و پناه، عملیات نجات، استقرار موقت و رفع آثار تخریب می باشد. در این راستا چارچوب اصلی مدیریت بحران آمادگی در برابر خطر، واکنش به هنگام وقوع، بازسازی خسارت ها و کاهش اثر حادثه می باشد که باتوجه به این چارچوب و نقش مهم برنامه ریزی شهری در آن، الگویی متشکل از مراحل اصلی شامل:«1-کاهش تاثیر بحران 2- آمادگی و انتظار 3- واکنش و امدادرسانی 4- بهبود و بازسازی» با رعایت اصول مدیریت بحران و ارائه زیربخش های مهم ارائه می گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعات ميداني و لرزه اي بخش شمالي گسل دارنگ واقع در تاقديس خارتنگ word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعات ميداني و لرزه اي بخش شمالي گسل دارنگ واقع در تاقديس خارتنگ word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعات ميداني و لرزه اي بخش شمالي گسل دارنگ واقع در تاقديس خارتنگ word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعات ميداني و لرزه اي بخش شمالي گسل دارنگ واقع در تاقديس خارتنگ word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
مریم ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی( تکتونیک)، دانشگاه شیراز
مرضیه خلیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
محمدقاسم گودرزی – مدیریت اداره کل زمین شناسی مدیریت اکتشاف

چکیده:
عمده دگرشکلی ها درکمربند چین خورده زاگرس مربوط به عملکرد گسل هایی است که به سطح راه پیدا ننموده اند. وجود میادین هیدروکربوری در منطقه، اهمیت مطالعه آن ها را آشکار می سازد. از اینرو علاوه بر بررسی های دقیق میدانی، انجام مطالعات ژئوفیزیکی از جمله داده های لرزه ای، ضروری می باشد. بخش شمالی زون عرضی- برشی دارنگ(گسل بردخون ) واقع در تاقدیس خارتنگ، با 200 الی 300 متر جابجایی راستگرد، با مولفه فشاری همراه است. اطلاعات میدانی عملکرد این مولفه فشاری را به شکل راندگی ها تایید می نماید. فعالیت گسل های پیشانی کوهستان وکازرون- برازجان بر عملکرد راندگی های موجود، بسیار تاثیر گذار می باشد. بررسی پروفیل لرزه ای تهیه شده در منطقه که به موازات روند تاقدیس خارتنگ(شمال غربی-جنوب شرقی) تهیه گردیده است، ساختار گلوار مثبت، حاصل از عملکرد این گسل را نشان می دهند. مقاطع عمقی حاصل از پس لرزه های زلزله 92/1/20 که به فعالیت این گسل نسبت داده می شود، بیانگر مقدارشیبی در حدود 60 درجه و به سمت شمال غرب می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تخمين خصوصيات مخزني توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي در مهندسي نفت word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تخمين خصوصيات مخزني توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي در مهندسي نفت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تخمين خصوصيات مخزني توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي در مهندسي نفت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تخمين خصوصيات مخزني توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي در مهندسي نفت word :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

سهراب ظهره بند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، اکتشاف نفت- دانشکده فنی دانشگاه ت

چکیده:

معمولاً برای مهندسین نفت و زمین شناسان به دست آوردن یک تخمین مناسب از بعضی پارامترهای مهم مخزنی نظیر نفوذپذیری، تخلخل و اشباع آب در سنگ مخزن های نفتی، خیلی مهم است. در این مقاله سعی شده یک نوع رهیافت جدید و نیرومند در پیش بینی خصوصیات مخزنی از نمودارهای چاه پیمایی شرح داده شود. شبکه های عصبی توانایی ایجاد داده های مورد نیاز را برای مهندسی نفت، در جاهایی که با کمبود داده های ضروری مواجه هستند، دارند. کاری که در گذشته و حال بیشتر توسط روشهای تجربی و آماری صورت می گرفته است. از جمله این پارامترهای مخزنی نفوذپذیری است که به دست آوردن آن در یک میدان نفتی، مستلزم صرف هزینه های زیادی است. در اینجا سعی شده با استفاده از شبکه های عصبی و داده های لاگ های چاه پیمایی و اندازه گیری های مغزه گیری چند چاه در یک میدان نفتی به اسجاد یک مدل در پیش بینی نفوذپذیری پرداخته شود و بدین گونه نفوذپذیری در دیگر چاه های میدان نفتی که تنها داده های لاگینگ آنها در دست می باشد، تخمین زده شود. در این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی پیش بینی نفوذپذیری با کمک شبکه های عصبی در میدان سیری D در جنوب ایران شرح داده شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 2


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | 4:07 | نویسنده : علی | بازدید : 127

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي پارتهاي بذري غلات در کرتهاي کنترلي word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي پارتهاي بذري غلات در کرتهاي کنترلي word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي پارتهاي بذري غلات در کرتهاي کنترلي word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي پارتهاي بذري غلات در کرتهاي کنترلي word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
مهران شرفی زاده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر ونهال

چکیده:
به منظور بررسی و آزمون کرت های کنترلی غلات این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال استان خوزستان در آذرماه سال زراعی 93- 1392 اجرا گردید. بدین منظور 100 پارت بذری از ارقام گندم نان و دوروم و 10 پارت بذری ارقام جو در طبقه بذری پرورش 3، مادری و گواهی شده تولیدی مراکز تولید بذراستان خوزستان در کرت های کنترلی کشت شدند. نتایج نشان داد که در تجزیه ی خوشه ای به روش وارد (ward)برای بررسی داده های مزرعه ای ارقام و طبقات تولید بذر گندم همه ارقام مورد مطالعه در فاصله 5 اقلیدسی در3 کلاستر و همچنین طبقات بذری در 3 دسته مجزا قرار گرفتند. قرار گرفتن ارقام همنام (مثل چمران) تمام مناطق در کنار هم در یک کلاستر نشان از این داردکه ارقام همنام از یکنواختی و از قرابت ژنتیکی در همه مراکز تولید بذر استان برخوردار می باشند. همچنین قرارگرفتن طبقات بذری در طبقه خود نشان از درستی و یکسانی طبقه این ارقام و یکسانی استانداردهای بذری در مناطق مربوطه می باشد. مانریس عوامل صفات مورد بررسی نشان داد که تنها عامل مورد بررسی (عامل اول) همبستگی مثبت و معنی داری با صفت سایر ارقام (72%) وهمچنین تعداد بوته های علفهای هرز غیر مجاز (76%) دارد. بنابراین متغیره هایی(صفاتی) که بزرگترین بردار ویژه مثبت یا منفی (قدر مطلق) را با مولفه های اصلی نشان می دهند باید مورد توجه قرار گرفته و اهمیت آنها در بررسی های صحرایی بیشتر مورد توجه قرار داد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير تراکم کاشت روي عملکرد و اجزاي تشکيل دهنده اسانس رازيانه (Foeniculum vulgare Mill Var. Soroksary) word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير تراکم کاشت روي عملکرد و اجزاي تشکيل دهنده اسانس رازيانه (Foeniculum vulgare Mill Var. Soroksary) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير تراکم کاشت روي عملکرد و اجزاي تشکيل دهنده اسانس رازيانه (Foeniculum vulgare Mill Var. Soroksary) word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير تراکم کاشت روي عملکرد و اجزاي تشکيل دهنده اسانس رازيانه (Foeniculum vulgare Mill Var. Soroksary) word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

جلال خورشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه تهران
سیدمحمد فخرطباطبایی – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه تهران،
رضا امیدبیگی – استاد گروه باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه سفیدکندانشیار، هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت برروی عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس بذر رازیانه رقم شوروک شاری ( Foeniculum vulgare Mill V.Soroksary) آزمایشی در قالب بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار و 5 تیمار در زمین های هشت دستگاه دانشکده کشاورزی کرج در سال 1387 انجام گرفت. فواصل بین بوته ها روی ردیف 10، 15، 20، 25 و 30سانتی متر و فاصله بین ردیف ها در همه تیمارها 40 سانتی متر در نظر گرفته شد. اسانس گیری از بذور توسط تقطیر با آب انجام گرفت و آنالیز اسانس توسط GC و GC/Mass صورت گرفت. بیشترین درصد اسانس (3/53%)با کمترین تراکم کاشت بدست آمد و بیشترین درصد آنتول (83/07 %) با تراکم 25cm بدست آمد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 2


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي شعاعي غيرفعال و فعال با توده سنگ در تونل ها و طراحي آنها بر مبناي روش کنترل همگرايي word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي شعاعي غيرفعال و فعال با توده سنگ در تونل ها و طراحي آنها بر مبناي روش کنترل همگرايي word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي شعاعي غيرفعال و فعال با توده سنگ در تونل ها و طراحي آنها بر مبناي روش کنترل همگرايي word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي شعاعي غيرفعال و فعال با توده سنگ در تونل ها و طراحي آنها بر مبناي روش کنترل همگرايي word :

دانلود مقاله تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي شعاعي غيرفعال و فعال با توده سنگ در تونل ها و طراحي آنها بر مبناي روش کنترل همگرايي word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه 79 تا 94 منتشر شده است.
نام: تحلیل اندرکنش سنگ دوزهای تزریقی شعاعی غیرفعال و فعال با توده سنگ در تونل ها و طراحی آنها بر مبنای روش کنترل همگرایی
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ دوزهای تزریقی
مقاله منحنی پاسخ زمین
مقاله تونل
مقاله کنترل همگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرنیا مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، بر اساس مفاهیم اندركنش سنگ- سیستم نگهداری و با فرض مدل رفتاری نرم شوندگی كرنش برای توده سنگ تحت معیار مقاومتی هوك- براون، مدل های تحلیلی جدیدی بر مبنای روش کنترل همگرایی برای تحلیل اندرکنش سنگ دوزهای تزریقی غیرفعال (غیركششی) و فعال (پیش تنیده) با توده سنگ ارایه می شود. با استفاده از این مدل ها، منحنی پاسخ زمین برای توده سنگ مسلح همسان و همگن اطراف تونل دایروی كه تحت تنش هیدروستاتیك قرار دارد، رسم شده تا تاثیر و كارآیی هر یك از این سیستم ها در پایدار سازی و كنترل همگرایی تونل مشخص شود. مدل تحلیلی فوق: تاثیر تغییر فاصله بندی بولت ها از هم، افزایش سطح مقطع سنگ دوز و میزان پیش تنیده کردن آن را در نحوه عملكرد سنگ دوزها و در رسم منحنی پاسخ زمین در نظر می گیرد. در انتها، به كمك مدل تحلیلی فوق، مثالهایی حل شده و بررسی صحت و سقم نتایج با نرم افزار FLAC انجام می گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 2


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر نانو ذرات نقره بر برخي شاخص هاي جوانه زني و موفولوژيکي گياه باقلا word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر نانو ذرات نقره بر برخي شاخص هاي جوانه زني و موفولوژيکي گياه باقلا word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر نانو ذرات نقره بر برخي شاخص هاي جوانه زني و موفولوژيکي گياه باقلا word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر نانو ذرات نقره بر برخي شاخص هاي جوانه زني و موفولوژيکي گياه باقلا word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
سعید نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
محمود رضا تدین – استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
مریم نوروزی – مربی گروه زیست، دانشگاه پیام نور دهدشت

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر غلظتهای متفاوت نانو نقره بر برخی شاخصهای بذر باقلا از قبیل: تعداد بذور جوانه زده، درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، میانگین زمان جوانهزنی، 50 درصد زمان جوانهزنی، طول ریشه و طول ساقه انجام گرفت. غلظت های به کار برده شده نانو نقره شامل تیمار شاهد،100، 200 و 300 میلی گرم بر لیتر به صورت فاکتوریل در، قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت های نانو نقره به طور معنی داری اثرات منفی بر همه صفات تعداد بذور جوانه زده، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی، 50 درصد زمان جوانه زنی، طول ریشه و طول ساقه داشت به طوریکه بیشتریم مقدار در صفات مورد مطالعه، متعلق به تیمار شاهد بود و با افزایش غلظت، صفات مورد مطالعه، بیشتر کاهش یافتند. به طور کلی، نتایج نشان داد که تمام سطوح نانو نقرهاثرات منفی بر جوانه زنی باقلا داشت به طوری که شاخص های مورد مطالعه، وابسته به غلظت می باشند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز : 2


طبقه بندی: ،
,

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 بعدی